Chalmers Formula Student

I onsdags var ESSIQ och besökte Chalmers lokaler på Vera Sandbergs Allé i Göteborg. Kvällen till ära skulle 2016-års team presentera sin design inför årets Formula Student-tävling.

Formula Student är en tävling där ingenjörsstudenter deltar med formelbilar som de själva designat och byggt. Det är ett tvärfunktionellt projekt som utmanar både teoretiska och praktiska färdigheter. På Chalmers har studenter från alla utbildningsprogram möjlighet att söka och i år deltar ingenjörer från flertalet fält.

I tävlingen, som består av olika delmoment, handlar det inte endast om att vara först i mål eller bäst i respektive moment. Stor vikt läggs också vid faktorer såsom bilens säkerhet, strategin bakom processen samt hur projektet presenteras. Vad många studenter uppskattar med Formula Student är att tävlingen ger dem möjlighet att tillämpa sina akademiska kunskaper praktiskt.

Att bidra till framtida ingenjörers utveckling är viktigt och en stor anledning till att ESSIQ i år är stolta sponsorer till Chalmers Formula Student.

formula

Författare

  • Malin Ramer

    Marknadsassistent