Nov 22
10:00 | Kungliga tekniska högskolan

ESSIQ till ARMADA

I november kommer ESSIQ närvara på Armada, en arbetsmarknadsmässa som arrangeras av studentkåren vid Kungliga tekniska högskolan(KTH). Armada, som har arrangerats sedan 1981, är det största studentdrivna projektet vid KTH och lockar över 11 000 ingenjörsstudenter varje år och den 22–23 november kommer ESSIQ att få möjligheten att träffa och nätverka med morgondagens ingenjörer. Mer information kommer närmre mässan.

Författare

  • Johan Kalin

    Johan Kalin

    Design & UX