Medarbetarlunch och provkörning med BMW

De två senaste dagarna har varit rejäl fart på huvudkontoret i Göteborg. Under tisdag och onsdag har över 100 av våra medarbetare kommit till kontoret då vi arrangerat våra sedvanliga medarbetarluncher. Alla våra konsulter har inte vägarna förbi kontoret till vardags när de tar sig till och från sina uppdrag. Medarbetarluncherna blir på så sätt ett bra tillfälle att ta sig till kontoret för att träffa sina kollegor som arbetar på kontoret samt de som sitter ute på andra uppdrag.

Denna gången hade vi dessutom förmånen att få arrangera lunchen i samarbete med BMW/Bilia Group Göteborg. Innan eller efter lunchen fick medarbetarna möjlighet att provköra ett antal bilar från BMW, där varje provkörning genererade 100 kr till förmån för Barncancerfonden. Provkörningarna är en del av BMWs satsning ”Kör för livet”, ett koncept som de kör för femte året i rad. Pengar som kommer in är helt nödvändiga för att forskningen ska gå framåt. Barncancerfonden får nämligen inga bidrag från staten utan är helt beroende av donationer och bidrag från företag och privatpersoner.

Pengarna som provkörningarna har dragit in hittills har räckt till över 21.000 forskningstimmar som bidrar till att fler barn överlever sin cancer. ESSIQ är glada och stolta över att våra medarbetare är med och bidrar!

Författare

  • Oscar Christiansson

    Marknadskommunikatör