Okt 24
11:30 | Huvudkontoret, Kontrabasgatan 7

Medarbetarluncher Väst

Under vecka 43 kommer genomströmningen av människor på kontoret att öka drastiskt då över 100 av våra medarbetare i Västregionen kommer till kontoret för den sedvanliga medarbetarlunchen. Alla våra konsulter har inte vägarna förbi kontoret till vardags när de tar sig till och från sina uppdrag. Medarbetarluncherna blir på så sätt ett bra tillfälle att ta sig till kontoret för att träffa sina kollegor som arbetar på kontoret samt de som sitter ute på andra uppdrag.

inlaggsbild

Författare

  • Oscar Christiansson

    Marknadskommunikatör