Grattis till din nya tjänst – Pernilla

På kontoret i Göteborg har Pernilla nyligen börjat sin tjänst som konsultchef
inom projektledning, detta efter att ha arbetat som konsult hos EPernilla-Granqvist-138x138SSIQ under fem år. Pernilla är utbildad inom kemiteknik samt teknisk kommunikation och under hennes första yrkesverksamma år var det just ingenjörsroller som lockade. När hon sedan började på ESSIQ ställdes siktet istället in på mer människoorienterade tjänster och Pernilla tog sig an en roll som projektledare på Volvo Lastvagnar. En coachande roll passade Pernilla utmärkt, hon trivdes väldigt bra och efter en tid såddes ett frö om att få arbeta även med sälj.

Under sin mammaledighet i 2015 funderade hon över sitt nästa steg yrkesmässigt. Som ett tecken från ovan la då ESSIQ ut en tjänst som affärsutvecklare, den tjänst som senare blev Pernillas och kom att kallas konsultchef inom projektledning. En av Pernillas främsta uppgifter är att lansera ”ESSIQ Management Consulting”. Projektet är en satsning som är tänkt lyfta fram alla duktiga projektledare i organisationen och tydliggöra ESSIQ’s kompetens inom området. Målet är att attrahera nya kunder, vilket i slutändan innebär fler intressanta uppdrag till våra konsulter. Pernilla tror att satsningen är helt rätt.  Hon menar att många på ESSIQ är intresserade av en karriär inom området och för att vara en fortsatt attraktiv arbetsgivare krävs att vi hela tiden arbetar för att bredda oss.

Sin tid på ESSIQ beskriver Pernilla som mycket bra, hon har getts möjlighet att utvecklas, fått det stöd hon behövt och anser att hon alltid erbjudits spännande uppdrag. Vidare menar hon att ESSIQ’s stora medarbetarfokus är vad som gör företaget till en så bra arbetsplats. Konsulternas ställning, att de ses som kärnan i företaget, är också något Pernilla värdesätter högt när hon nu ansvarar för konsulter.

Vi ser fram emot att se mer av dig på kontoret Pernilla!

Författare

  • Malin Ramer

    Marknadsassistent