• Examensarbete hos ESSIQ

Produktutveckling av resväskor i kolfiber

Sedan en tid tillbaka har kontoret i Göteborg fått tillökning i form av Lisa och Agnes som båda läser sista året på civilingenjörsprogrammet Design och Produktutveckling vid Linköpings Universitet.

Tjejerna, som ursprungligen är ifrån Småland,  kommer att spendera våren med att göra sitt examensarbete inom produktutveckling av resväskor i kolfiberProjektet är för Aston Harald Composite,  ett företag som specialiserat sig inom kompositmaterial och som även är de som idag producerar kolfiberbåten M32. 

Att välja projekt och företag är inte alltid helt lätt, flertalet faktorer spelar in och det är så klart av vikt att man trivs på och känner stöd ifrån den organisation man valt. Att valet föll på just ESSIQ berodde för tjejernas del till stor del på att de fått uppfattningen om att vi är nytänkande med en positiv anda och god gemenskap. Att höra detta gör så klart oss väldigt glada! Vidare fann de, efter ett besök på vår hemsida, att ESSIQ tidigare drivit flertalet spännande och utmanande projekt. Detta skapade ytterligare ett intresse och efter vårt första möte stod det ganska snart klart att det fanns möjlighet till ett samarbete. Resväskan är en produkt många har anknytning till och såväl ESSIQ som Lisa och Agnes ser stor potential i dess framtida användningsområde.

Vi ser fram emot en utvecklande vår med er, Lisa och Agnes. Varmt välkomna till oss på ESSIQ!

Författare

  • Malin Ramer

    Marknadsassistent