Projektledarutbildning

Utbildningsveckan som påbörjades i måndags med utbildning inom fiberkompositer fortsätter idag med en projektledarutbildning. Totalt har 24 konsulter från samtliga av våra kontor anmält sig och första delen av utbildningen sträcker sig över tre dagar fram till söndag och hålls på ESSIQs huvudkontor. Utbildningens innehåll består inledningsvis av grundläggande begrepp och processer inom projektledning för att sedan gå in på djupet på områden som kommunikation, kvalitet, integrering och mycket mer. Utbildningen, som följer Project Management Institutes’s (PMI) regler, och är en kombination av projektledarutbildning samtidigt som den är förberedande för CAPM- eller PMP-certifiering.

På ESSIQ gör vi ingen hemlighet av att vi tycker det är viktigt med kompetensutveckling och vi är väldigt glada att våra medarbetare tar chansen att fortsätta utvecklas inom detta kompetensområde. Till våra medarbetare som idag påbörjar utbildningen säger vi lycka till och önskar alla andra en trevlig helg!

Författare

  • Johan Kalin

    Johan Kalin

    Design & UX