Samarbete med DataTjej

ESSIQ vill gärna stötta föreningar och grupper som jobbar mot ett viktigt mål. Därför har vi beslutat att sponsra föreningen Datatjej – för att hjälpa dem att öka intresset för IT och teknik bland tjejer och kvinnor.

DataTjej är en ideell förening som 2018 firar 20 år. Föreningen vill uppmuntra tjejer att studera teknik- och IT-relaterade ämnen, satsa på en karriär inom teknik/IT, samt uppmana de tjejer som påbörjat en utbildning att också slutföra denna. DataTjej har idag 1400 medlemmar över hela landet och siktar på att bli 2000 DataTjejer till nästa år. Varje år arrangerar DataTjej en av Sveriges största IT-konferenser för kvinnor som studerar IT/data på högskole- och universitetsnivå. Syftet med konferensen är att hitta förebilder, få tjejer att fortsätta studera IT/data samt skapa möjligheter att hitta framtida arbetsplatser. Utöver detta så arrangeras årligen allt från inspirationsföreläsningar till workshops.

Idag är ungefär en tredjedel av de som arbetar på ESSIQ kvinnor. Vi tror att den fördelningen går att jämna ut, och vi ser samarbetet med DataTjej som ett steg i rätt riktning. Vi vill vara med och bidra till att fler tjejer och kvinnor satsar på IT och teknik, samtidigt som vi tror att ESSIQ kan bidra med något till DataTjejs medlemmar. Framgent ser vi möjligheter till att arrangera workshops och föreläsningar i våra lokaler runtom i landet – allt för att stötta DataTjejs verksamhet och viktiga syfte!

Som en del i att nå det uppsatta målet att bli 2000 medlemmar under 2018 så pågår just nu en tävling hos DataTjej där ESSIQ har bidragit till prisbordet. Läs mer om tävlingen här.

Författare

  • Oscar Christiansson

    Marknadskommunikatör