Utbildning – funktionell kravsättning med GPS

Senare denna månad drar en ny internutbildning igång på kontoret i Öst. Sen i våras har det jobbats hårt bakom kulisserna på kontoret för att ro utbildningen i hamn. Magnus Engelmark, som påbörjade sin karriär på ESSIQ i våras, har burit huvudansvaret. Utbildningen genomförs i samarbete med en av våra kunder.

Varför genom för vi denna utbildning?
– Denna utbildning är ett joint venture där vi och en av våra kunder har gemensamma mål, och tillsammans har vi skapat detta funktionella kursupplägg. Det är genom att göra starka intryck hos våra kunder med våra förmågor och personligheter som vi skapar stort, välförtjänt, förtroende. Det är just därför vi jobbar med att utveckla och stärka våra medarbetare. De har vårt förtroende. När de får kundens förtroende finns det inte längre några gränser för vad de kan hjälpa kunden att åstadkomma.

Vad är fördelarna med ett joint venture med kunden?
– Vi har det gemensamma målet att stärka våra medarbetare inom produktutveckling, att göra detta tillsammans amplifierar effekterna av utbildningen mångfaldigt. Kunden är nummer ett i sin bransch med en lång historia av framgång, de erfarenheter de kommer in med i utbildningsforumet är ovärderliga. Våra medarbetare går in med många års erfarenhet av att jobba med flertalet olika framgångsrika kunder och därigenom en stor bredd på möjliga metoder för kravsättning inom produktutveckling.

Vad hoppas du få ut av utbildningen?
– När vi alla engageras i detta forum kommer utbytet av erfarenheter influera synen på produktutveckling hos samtliga och vi kommer komma ut på andra sidan, stärkta och inspirerade att lyfta till nästa nivå. För kunden ger detta direkt inverkan i deras utvecklingsverksamhet och därigenom deras produkter. För våra konsulter skapas möjligheten att göra nya starka intryck hos sina nuvarande och framtida kunder.

Författare

  • Oscar Christiansson

    Marknadskommunikatör