Utbildning inom fiberkompositer

Kompetens inom olika fiberkompositer(bland annat kolfiber) är något som efterfrågas mer än någonsin av våra kunder. Materialets olika egenskaper gör det många gånger oumbärligt i produktutveckling där det ställs höga krav på lägre vikt i kombination med hög hållfasthet. Därför så kommer vi på ESSIQ, under totalt fem veckor, att samla ett tjugotal intresserade ESSIQare på huvudkontoret för att genomgå en utbildning om just detta.

Professor Anders Sjögren som håller i utbildningen kommer bland annat att prata om olika tillverkningsmetoder, användningsområden och mycket mer. Innan utbildningens slut så planerar vi även att kunna genomföra ett studiebesök hos en branschledande aktör inom området.

Utbildningen kommer inte bara att vara tillgänglig för de 20 personerna som är på plats på huvudkontoret i Göteborg, utan utbildningstillfällena kommer även att streamas till våra kontor i öst och syd. Bilden ovan visar hur ESSIQare på sydkontoret följde utbildningen. Detta gör vi för att alla som vill ska få möjligheten att lära sig mer om fiberkompositer och fortsätta att utveckla sin kompetens inom området.

Författare

  • Johan Kalin

    Johan Kalin

    Design & UX