Produktutveckling med användaren i centrum

Vi tar inte lätt på användarcentrerad produktutveckling.

Det finns en mottagare eller kund för alla leveranser, oavsett projekt, produkt eller tjänst. Dessa är naturligtvis viktiga att möta, men vi frågar oss dessutom alltid: På vilket sätt ska det användas? Vilka målgrupper? Vem är egentligen slutanvändaren? För oss är detta centrala frågor.

Med fokus på användaren av tekniken tillför ESSIQ den kvalitet och innovationskraft som krävs för en attraktiv och framgångsrik produkt.

Detta tänk genomsyrar alla ESSIQs kompetensområden.

 

 

 • Mekanik

  Nytänkande ingenjörskompetens inom material- och produktionsteknik.

 • Design & UX

  Vi utvecklar och bygger produkter och gränssnitt som gör det lätt för användaren.

 • Elektronik & mjukvara

  Utveckling av hårdvara och mjukvara till inbyggda system.

 • Projektledning

  Vi hjälper dig att få ut maximalt av dina projekt.

Vanliga roller hos våra konsulter

 • App-utvecklare
 • Digital modeller
 • Grafisk designer
 • HMI expert
 • Interaktionsdesigner
 • Komponentansvarig
 • Mekanikkonstruktör
 • Metodutvecklare
 • Produktingenjör
 • Produktionsledare
 • Projektkoordinator
 • Projektledare
 • Senior mekanikkonstruktör
 • Studioingenjör
 • Systemarkitekt
 • Systemkonstruktör
 • Systemutvecklare
 • Testledning
 • Uppdragsledare
 • Utvecklare Embedded
 • UX Designer
Konstruktion

Mekanik

Expertis och nytänkande inom material- och produktionsteknik

Vi hjälper er i många typer av utvecklingsprojekt, från nyutveckling och förbättringar till kostnadsoptimering av befintliga produkter. Allt från stora helhetsåtaganden som genomförs i våra lokaler till mindre förändringar av produkter som utförs på plats i hos er.

Med stor erfarenhet kan vi sätta ihop väl fungerande och skickliga team för att hjälpa våra kunder att utveckla sina produkter. Vi levererar allt från CAD-underlag till fysiska prototyper och har erfarenhet av att utveckla produkter i de flesta typer av material. Våra ingenjörer är insatta i det senaste inom den tekniska utvecklingen och vi har kompetens inom de stora CAD- och PDM/PLM-systemen.

 

Roller:

 • Komponentansvarig
 • Mekanikkonstruktör
 • Produktingenjör
 • Produktionsledare
 • Projektledare
 • Senior mekanikkonstruktör
 • Uppdragsledare

Branscher:

 • Energi
 • Fordon
 • Förpackning
 • Hushållsprodukter
 • Offentlig sektor
 • Processindustri
 • Sport/ fritid
Interaktionsdesign

Design & UX

Produkter och gränssnitt som förhöjer användarupplevelsen

Eftersom allt fler produkter digitaliseras och proppfylls med funktioner och information, blir god användbarhet ett allt viktigare krav för lyckade resultat. Vi på ESSIQ hjälper dig att skapa produkter som är effektiva, intuitiva och enkla att använda. Våra UX- och interaktionsdesigners arbetar iterativt och målinriktat. Vi gör målgruppsanalyser, användartester, användarflöden och expertutvärderingar. Vi utvecklar och utformar gränssnitt samt formger produkter. Vi ger komplexa produkter en hög användbarhet och ser till att användaren får bästa möjliga upplevelse i samspelet med produkten.

 

Roller:

 • App-utvecklare
 • Digital modeller
 • Grafisk designer
 • HMI expert
 • Interaktionsdesigner
 • Projektledare
 • Studioingenjör
 • UX Designer

Branscher:

 • Energi
 • Fordon
 • Hushållsprodukter
 • Medicinteknik
 • Offentlig sektor
 • Säkerhet
 • Sport/ fritid
El & Mjukvara

Elektronik & mjukvara

Utveckling av hårdvara och mjukvara till inbyggda system

Samspelet mellan mjukvara och elektronik är idag väsentligt i snart varje ny produkt på marknaden, oavset om det är produkter för hemmet, fritiden, bilen, kontoret eller industrin. Funktionen för dörrlås, navigationssystem, infotainmentsystem, kontrollsystem i kraftindustrin och mycket annat bygger på samverkan mellan just mjukvara och elektronik.

Vi hjälper er inom alla faser i utvecklingsprojekten. Vi har expertis i alla olika roller inom elektronik- och mjukvarukonstruktion, systemering, kravställning, projektledning samt test- och kvalitetssäkring.

Roller:

 • App-utvecklare
 • Projektledare
 • Systemarkitekt
 • Systemkonstruktör
 • Systemutvecklare
 • Testledning
 • Utvecklare Embedded

Branscher:

 • Energi
 • Fordon
 • Försvar
 • Industri
 • Medicinteknik
 • Offentlig sektor
 • Telekom

Projektledning

Få ut maximalt resultat av era projekt

Vi hjälper er med projektledning i alla typer av projekt, från enklare uppdrag där vi arbetar som delprojektledare till projekt som löper över flera år och där ansvarar för hela leveranser. Våra drivna och erfarna projektledare brinner för att leverera enligt kundens önskemål oavsett komplexiteten i projekten.

Våra projektledare har erfarenhet av många olika företag och branscher. Vi kan på så sätt vi korsbefrukta och ta med oss lärdomar för att lyckas nå uppsatta mål. Vår målsättning är att alla projektledare på ESSIQ skall vara certifierade inom PMP, IPMA eller liknande.

 

Roller:

 • Metodutvecklare
 • Projektkoordinator
 • Projektledare

Branscher:

 • Fordon
 • Försvar
 • Industri
 • Offentlig sektor